Se særligt om tilskud til arrangementer i Kulturugen 2019 nedenfor

Hvordan søger jeg tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd og de lokale råd?

Send din ansøgning pr. brev eller e-post til formanden for Vesthimmerlands Kulturråd eller en af formændene for rådene i Farsø, Løgstør, Aalestrup eller Aars, hvis dit arrangement primært retter sig mod et lokalområde. Se adresserne her på hjemmesiden.

Ansøgningen bør som minimum indeholde en beskrivelse af og et budget for arrangementet.

Retningslinjer for støtte

Se forretningsordenens retningslinier for tilskud her

Vi behandler ansøgninger løbende og vil besvare indkomne ansøgninger så hurtigt som muligt.

Vesthimmerlands Kulturråd får hvert år et kommunalt tilskud på ca. 60.000 kr. og kan uddele hovedparten heraf i tilskud. Kulturrådene i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars har hver ca. 15.000 kr. til disposition.

Særligt om tilskud til arrangementer i Kulturugen 2019

Vesthimmerlands Kulturråd har valgt at afsætte en pulje på i alt 25.000 kr. til arrangementer under Kulturugen AHA – Når kulturen rykker ud 2019.

Puljen kan søges af alle foreninger og ildsjæle, der vil lave spændende arrangementer i kulturugen 2. – 10. marts 2019

Vi ønsker at flest muligt får gavn af pengene og vil lægge vægt på at ”kulturen rykker ud”, forstået både fysisk, men også gennem utraditionelle samarbejder.

Send din ansøgning til Bo Jacobsen boj@vesthimmerland.dk senest den 31.12.2018. Vi behandler samlet de indkomne ansøgninger den 3. januar 2019.