Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris

Kulturprisen gives til en person eller en gruppe af personer, som har ydet en særlig indsats inden for kulturlivet i Vesthimmerlands Kommune.
Vesthimmerlands Kulturråd udpeger årets prismodtager blandt de indkomne forslag.
Alle borgere i Vesthimmerlands Kommune kan indstilles til prisen.
Da det er faldet i Vesthimmerlands Kulturråds lod blandt de indstillede kandidater at udvælge prismodtageren, skal der her anføres en kort kronik.


2024

Formand for Aalestrup Seniorer, Ingelise Nielsen blev modtager af årets Kulturpris

Ingelise står i spidsen for en perlerække af arrangementer primært rettet mod ældre borgere, som for eksempel musik og foredrag 

Hun er særdeles aktiv og initiativrig på en måde, så det smitter af på andre. Og trækker selv i arbejdstøjet, og får tingene til at ske.


2023

Årets prismodtager blev "Hessels Venners Laug"
I har gennem efterhånden mange år formået at formidle et stykke dansk kultur på en levende, engageret og fængslende måde. I begyndte med nogle få håndværkslaug, men har stille og roligt øget udbuddet af laug. Alle laug sætter en stor ære i at bevare både historien og kulturen i det håndværk eller den arbejdsgang, det omfatter, men også at formidle håndværket videre.
Et er hvad hver enkelt laug præsterer og formidler, men når så alle laug går sammen, så opstår den store, sammenhængende kulturformidling af høstdage eller pløjedage for blot at nævne et par aktiviteter. Når både klædedragt, håndarbejde, håndværk og madlavning går op i en højere enhed, bliver det nemmere at forstå, hvad vores forfædre har været udfordret af og har kunnet glædes ved.


2022

Styregruppen for ”Børnekulturnatten i Løgstør” blev årets prismodtager. Børnekulturnatten blev afholdt for første gang i 2021 og blev en gedigen succes med over 200 deltagende børn.

I fik Løgstørs børn og forældre på gaden en mørk aften og I fik skabt nærvær for deltagerne i kulturnatten - godt gået.

I har formået at få fat i mange forskellige aktører, som på hvert sit felt bidrog til kulturnattens program og det har kunnet lykkes for jer, fordi I har været gode til at føde idéer men også til lade aktørernes idéer få plads.

Det er dejligt, når der formidles kultur til børn, for det er jo dem, der skal bære kulturen videre og det er dem, der skal have lov til at både nyde og selv skabe kultur. I virkeligheden er børnene de allerbedste kulturaktører, for deres umiddelbarhed og entusiasme er stadig i behold og børn tør godt lade sig både provokere og henføre, så hvor er det godt, at I lader kulturens lyskegle lyse børnene op.


2021

Det var på kulturugens sidste dag vi uddelte kulturprisen, der i ´21 gik til en ildsjæl fra Kulturhus Søttrup i Hornum, Hans Grishauge. Der havde længe været tænkt på, hvordan kulturprisen kunne uddeles og nu, da der alligevel var vendt op og ned på alting, besluttede vi os for, at tænke nyt. Vi besluttede, at vi ville lave et helt særligt arrangement, hvor kulturprisen blev uddelt. Det blev til en hyggelig eftermiddag i Kulturhuset i Hornum med musik og sang ved Solvejg, kaffebord og hyggeligt samvær.


2020

Valget faldt på Inge og Erik Kragelund på baggrund af følgende indstilling:

Blandt mange andre aktiviteter i Gedsted, har de ydet en fantastisk indsats i forbindelse med "Vennepunktet".

"Vennepunktet" blev startet for 32 år siden, som et projekt under "Skolen som lokal kulturcenter", der blev sat i værk af undervisningsminister Ole Vig Jensen. Gennem alle 32 år, har Inge og Erik været, og er, frontfigurer, i at få samarbejdet til at fungere mellem skolen og de lokale foreninger. "Vennepunktets" arrangementer er en bred vifte af tilbud, foredrag, musik, teater m.m. 

Efter at arrangementerne også er blevet annoncer i Kultur Thit, har vi oplevet, en stor interesse for arrangementerne, fra folk fra hele kommunen.

Der er ingen tvivl om, at Inge og Erik er hovedkræfterne bag "Vennepunktet", og at det er deres fortjeneste, at det stadig lever.


2019

Dette år uddeltes der ikke nogen pris, idet prisuddelingen blev flyttet til eget arrangement i forbindelse med Kulturugen i uge 10.


2018

Karen Pihlkjær var i 1970 med til at starte Folkevirke Farsø, som ved kommunesammenlægningen kom til at hedde Folkevirke Vesthimmerland. Hun har i de 48 år brændt for folkeoplysning, hvor det kulturelle på et meget højt niveau har været et bærende element.

Der har i årenes løb i foreningens program optrådt mange spændende og landskendte foredragsholdere, som det ved Karen Pihlkjærs utrættelige flid og gå-på-mod er lykkedes at skaffe sponsorpenge til, således at det var muligt at betale deres honorar.

Karen Pihlkjær har heller aldrig været bange for at tage nye udfordringer op. Da kommunen lancerede en kulturuge i marts 2018, var hun i høj grad en medvirkende faktor til, at Folkevirke Vesthimmerland deltog med hele to arrangementer, dels et foredrag med forfatteren Gretelise Holm, og dels en debataften på Farsø Bibliotek under overskriften Hvad er, kan og skal kunst?I panelet deltog både lokale politikere og kunstnere, og spørgelysten blandt publikum var stor.

I det hele taget har Karen Pihlkjær hele sit voksenliv interesseret sig for kunst, og har bakket op om denne gren inden for samfundslivet ved at være medlem af kunstforeningen samt mødt op til diverse udstillinger og arrangementer i den forbindelse.


2017

Mogens ”Livsnyder” Lynge fra Løgstør modtog kulturprisen for gennem sin kameralinse på flotteste vis at sætte Løgstør på landkortet. Kulturrådets formand Bo Jacobsen overrakte prisen.


2016

Hans Støttrup, bestyrelsesformand for Johannes V. Jensen Museet, fik prisen for at have ydet en ekstraordinær indsats for at gøre Johannes V. Jensen kendt i bredere kredse. Kulturrådet lagde især vægt på hans initiativ til uddeling af "børnenobelprisen", som sætter gang i de unge som forfattere. De præmierede noveller mv., som offentliggøres, viser, at mange børn og unge har talent og lyst til at skrive, hvilket de selv næppe er klar over, hvis de ikke fik denne mulighed.


2015

Valget faldt dette år på Karen Margrethe Eriksen for hendes initiativ til at starte Vesthimmerlands Teaterforening, og derved give kommunens borgere mulighed for et kulturtilbud, man tidligere skulle ud af kommunen for at få.


2014

Tidligere skoleinspektør i Hornum, Egon Jensen, blev valgt til prisen på baggrund af en indstilling fra de ti lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerland samt Vesthimmerlands Museumsforening.

Egon Jensen var en af hovedkræfterne i at samle arkiverne i Arkivsamvirket. Som talsmand for Arkivsamvirket har han været bindeleddet mellem arkiverne og Vesthimmerlands Kommune.

Derudover har Egon spillet en nøglerolle i opstarten og udgivelsen af arkivernes Årsskrift, hvor han gennem otte år har været redaktør. Arbejdet med at udgive årsskriftet har blandt andet betydet, at Egon via sit store netværk har været med til at finde tekstforfattere.

Egon Jensen var i sin tid med til at etablere Lokalhistorisk Forening for Aars Kommune, som udover foredragsvirksomhed blandt andet også har leveret frivillig arbejdskraft til Lokalhistorisk Arkiv, Aars. I denne sammenhæng har Egon Jensen brugt sin store viden om lokalhistoriske emner til at besvare mange forespørgsler til arkivet.

Sideløbende med sit frivillige arbejde med Lokalhistorisk Arkiv, Aars, har Egon Jensen også været aktiv i Vesthimmerlands Museumsforening. Gennem flere år stod Egon Jensen for at udsende foreningens medlemsblad.


2013

Valget faldt på Samuel Frederiksen på grundlag af en lang række begrundelser:

  • For de mange ting, som han laver i samarbejde med Troels Lauersen (modtager af Kulturprisen 2008).
  • Han udfører et meget stort arbejde for kulturen via sit store engagement i musikken.
  • Han arrangerer morgensang i Dagli brugsen med børn fra Ullits skole og kunderne i brugsen. 
  • Han arrangerer hvert år koncerter med nye lokale talenter.
  • Han står i spidsen for spil-sammen-aftener for ca. 25 spillemænd fra hovedsageligt Vesthimmerland hver måned i sommerhalvåret.
  • Han er en fornem repræsentant for Vesthimmerlands Kommune i Flyvevåbnets Brassband på Flyvestation Aalborg.
  • Han lægger et stort arbejde i de årlige Vesthimmerlandske Musikdage.
  • Sidst, men ikke mindst: Han har i flere år spillet solen ned på lystbådehavnen, i denne sommer mere end 90 gange, hvilket har bragt Hvalpsund, og dermed Vesthimmerlands Kommune på folks læber i formentlig store dele af landet, og uden tvivl også udlandet.

Samuel Frederiksen kvitterede for prisen med en sang (som han reciterede).


2012

blev året, hvor Kulturprisen blev et anerkendende skulderklap til et ungt menneske på vej op ad den kulturelle stige, idet valget faldt på Monica Isa Andersen endnu inden hun var fyldt 18 år. Monica er foruden at være et kendt ansigt med en lang række optrædener bag sig i Aars (solist til dansegalla flere år i træk, større roller i Greyhounds opsætninger, danser i Cabaret ALFA, sang til sin egen dimission på Østermarkskolen, masser af danseopvisninger etc. etc.) nu også er begyndt at markere sig udenbys. Hun er for anden gang dette år med på scenen i Herning Kongrescenter, mens hun samtidig passer sin skolegang på gymnasiet i Aars.


2011

Birthe Gindrup er først og fremmest kendt for sit store engagement i Gundestrup-spillene, hvor hun i mange år har været en af hovedkræfterne, og hvor hun har spillet mange af de store roller med stor dygtighed og overbevisning.

Man vil især huske Birthe for rollen som Thit Jensen i Gundestrupspillet i 2008, som hun spillede med stor indlevelse og patos, - og senere har hun spillet Thit Jensen i Farsø, og har således på en usædvanlig måde bidraget til at holde liv i Thit Jensens historie.

Birthe Gindrup har i de senere år også været aktiv som frivillig kulturformidler på Vesthimmerlands Museum, hvor hun i samarbejde med museumsleder Broder Berg med stort engagement og dygtighed har lavet talrige arrangementer med drama, fortælling, udstilling konkurrencer, m.m. for skolebørn. Hun har på denne måde overleveret og levendegjort nogle af egnens gamle historier og legender for de yngre generationer.


2010

Valget af prisvinder faldt på Mona Jensen for hendes engagement i foreningen Den Levende Middelalder. Mona er også aktiv i andre kulturelle aktiviteter, men rådet lagde vægt på den nævnte aktivitet.


2009

Valget faldt på Elise Børresen - idé-kvinde inden for musik- og kulturlivet i lokalsamfundet. Som leder af Aars Kommunes Musikskole og senere Vesthimmerlands Kulturskole, fik hun ved sin energi og vedholdenhed 'Musikskolen til at køre i Ferrari, selvom der kun har været penge til at køre i Lada.'

Elise Børresen har gennem mange år slået til lyd for, at vi burde have et musikhus, hvor musikalske oplevelser kunne formidles under tidssvarende forhold, og da der åbnede sig en mulighed for at opfylde dette ønske, tog hun initiativ til støttegruppen for Vesthimmerlands Musikhus ved at invitere musikinteresserede fra hele Vesthimmerlands Kommune og give den klare opfordring: Rejs den folkelige opbakning for dette hus! Det må siges: opgaven lykkedes, og det er værd at bemærke, at den folkelige opbakning var en forudsætning for at få den politiske beslutning om at bygge huset.


2008

I 2008 faldt valget på Troels Lauersen, præst og forfatter, der har skrevet flere af Gundestrup-spillene, og som – gerne i samarbejde med Samuel Frederiksen – gør en stor indsats for at sprede kendskabet til de to lokale digtere Jeppe Aakjær og Johannes V. Jensen. Troels Lauersen rejser også landet rundt med andre foredrag – hvoraf han kalder nogle for ”Shows”, hvor han tager alvorlige emner alvorligt ved at tage dem let.


2007

Første uddeling af Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris fandt sted i 2007, og den blev tildelt Bente Høj Jensen for hendes utrættelige indsats med hensyn til at rejse midler til kulturelle projekter. Her tænkes særligt på den kraftanstrengelse, der blev udvist i forbindelse med opførelse af Vesthimmerlands Musikhus ALFA. Bente havde før dette projekt været stærkt involveret i fremskaffelsen af midler til renovering af Aars Teater Bio, som blev indviet i 2004. Og hun var – og er stadig – meget engageret i driften af disse kulturelle institutioner; hun tager simpelthen vare på dem, så når hun er til stede, er de i gode hænder.